VARHANNÍ KONCERT PRO ČTYŘI RUCE

ONDŘEJ MUCHA
Vystudoval Konzervatoř Evangelické akademie v Kroměříži, varhany ve třídě MgA. Karla Hinera a cembalo ve třídě MgA. Ilony Růčkové. V roce 2006 absolvoval Mezinárodní mistrovský interpretační kurz na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením prof. Kamily Klugarové. Dále vystudoval obor Sbormistrovství chrámové hudby na Univerzitě v Hradci Králové ve třídě doc. Dr. Františka Vaníčka, Ph.D. a obor hra na varhany na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě ve třídě doc. Imricha Szabó, ArtD.

Ondřej Mucha se věnuje koncertní činnosti. Vedle pravidelných varhanních koncertů v České republice i v zahraničí (Slovensko, Polsko, Rakousko, Španělsko) se představil také na několika mezinárodních varhanních festivalech.

Vedle koncertní činnosti se Ondřej Mucha věnuje chrámové hudbě. Působí jako varhaník v klášterním kostele sv. Jana Nepomuckého v Prostějově, kde založil cyklus varhanních koncertů. V oblasti chrámové hudby se věnuje také kompozici a to především tvorbou sborových skladeb.

V neposlední řadě se Ondřej Mucha věnuje pedagogické činnosti, vyučuje hru na varhany a varhanní improvizaci. V roce 2012 mu byla v rámci varhanní soutěže ORGANUM REGIUM Pardubice udělena cena za vynikající pedagogické vedení v oblasti varhanní pedagogiky.

ANNA MUCHOVÁ
Absolvovala Vysokoškolská studia na Univerzitě v Hradci Králové v oborech Sbormistrovství chrámové hudby a hra na varhany ve třídě doc. Dr. Františka Vaníčka, Ph.D. Ve studiu pokračovala na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci, varhany ve třídě MgA. Karla Martínka a cembalo ve třídě MgA. Ilony Růčkové. Dále absolvovala Mezinárodní mistrovský interpretační kurz na Akademii múzických umění ve Wroclavi (Polsko) ve varhanní třídě Dr. Piotra Rojka.

Anna Muchová se věnuje koncertní činnosti v České republice i zahraničí. Ve spolupráci s manželem varhaníkem Ondřejem Muchou uvádí varhanní skladby pro čtyři ruce, jejichž studiem a interpretací se intenzivně zabývá. Dále vyučuje hru na varhany a klavír na ZUŠ Vladimíra Ambrose v Prostějově.

PROGRAM
1. Georg Friedrich Händel (1685 - 1759) - Koncert B dur
    - A tempo ordinario 
    - Allegro 
    - Adagio 
    - Allegro ma non Presto

2. Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) -  Adagio pro flétnové hodiny

3. Franz Lachner (1803 - 1890) - Introdukce a fuga

4. Adolf Friedrich Hesse (1809 - 1863) - Fantasie c moll

5. Niels Wilhelm Gade (1817 - 1890) - Andante

6. Adolf Friedrich Hesse (1809 - 1863) - Fantasie d moll