VARHANNÍ KONCERT - ONDŘEJ MUCHA

Ondřej Mucha

Vystudoval  Konzervatoř Evangelické Akademie v Kroměříži, varhany ve třídě MgA. Karla Hinera a cembalo ve třídě MgA. Ilony Růčkové. Ve studiu varhanní hry pokračoval v oboru Sbormistrovství chrámové hudby na Univerzitě v Hradci Králové ve třídě dr. Františka Vaníčka a konzultativně u prof. Jiřího Strejce. Své odborné vzdělání si rozšířil na Mezinárodním mistrovském interpretačním kurzu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením prof. Kamily Klugarové. V roce 2015 absolvoval studium v oboru hra na varhany na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě ve třídě doc. Imricha Szabó, ArtD.

V průběhu studií se Ondřej Mucha zúčastnil řady interpretačních kurzů pod vedením zahraničních varhaníků, např. Martina Sandera (Německo), Susan Landale (Francie), Theo Jellemy (Holansko), Jona Laukvika (Norsko), Wacława Golonky (Polsko).

Ondřej Mucha se věnuje pravidelné koncertní činnosti. Vedle pravidelných varhanních koncertů v České republice se představil také na několika mezinárodních varhanních festivalech v zahraničí. 

Vedle koncertní činnosti se Ondřej Mucha věnuje chrámové hudbě. Působí jako varhaník v klášterním kostele sv. Jana Nepomuckého v Prostějově, kde mimo jiné založil cyklus varhanních koncertů, dále v kostele sv. Petra a Pavla a v chrámu Povýšení sv. Kříže. V oblasti kompozice se věnuje především tvorbě písní a menších sborových skladeb.

V neposlední řadě se Ondřej Mucha věnuje pedagogické činnosti, vyučuje hru na varhany, varhanní improvizaci a hru na klavír. V roce 2012 byla Ondřeji Muchovi v rámci varhanní soutěže ORGANUM REGIUM udělena cena za vynikající pedagogické vedení v oblasti varhanní pedagogiky.

PROGRAM

http://www.ondrejmucha.org/wp/