TO NEJLEPŠÍ Z UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

Průřez programových navštívenek uherskohradišťských skupin.

Průřez programových navštívenek uherskohradišťských dětských i dospělých skupin. V programu uvidíte regionální říkadla, hry, tance, zvyky, zpěvy i hudbu ve scénických úpravách místních choreografů a muzikantů.         

ÚČINKUJÍ

- Dětský FS a CM Omladinka
- CM Oskoruša
- FS Cifra
- MPS a ŽPS Míkovice
- CM Ohnica
- Dětský FS Hradišťánek
- FS Kunovjan
- CM Kunovjan
- Sbor JMF Derfla
- CM Cifra

 

FOLKLORNÍ SOUBOR KUNOVJAN 
 

FS Kunovjan znikl na přelomu let 1969 – 1970 v Kunovicích. Kunovjan v roce 2009 oslavil 40. výročí svého založení a po celou dobu svého trvání stále obhajuje čelní postavení mezi folklorní špičkou v České republice. Pravidelně se představuje na významných kulturních a společenských akcí doma (jednou za 2-3 léta nová premiérová představení, v nichž představuje neotřelé originální způsoby jevištního zpracování hudebního, písňového, tanečního i zvykoslovného materiálu; posledními komponovanými pořady jsou Psáno životem, Podoby ohně, Staré dobré nové časy).

K vyhledávaným akcím patří originální Štěpánské besedy u cimbálu s netradičními pořady: Snídaně se Starou, Dolejte řediteli, Miss Transvestit, Možná přijde i kotelník, Foscar, Hodina folklóru, Letem světem, Cirkus PAREPA, Bylo nebylo..., Folklorníček aneb Mocná erotika, Dobytí folklóru K2, vystupování v rámci festivalů a slavností v regionu i jinde v ČR.

V posledních pěti letech se soubor zúčastnil festivalů v Anglii, Rakousku, Thajsku, USA, Egyptě, Maďarsku, Itálii, na Slovensku a v Jižní Koreji.

V rámci světové výstavy reprezentovala cimbálová muzika v německém Hanoveru. V letech 1981,1983, 1986 a 1989 získal soubor ocenění v celonárodních přehlídkách folkloru v Třinci a Košicích, Cimbálová muzika vydala jednu LP desku "Na kunovských lúkách" a pět samostatných CD - "Moravské a slovenské lidové písně", "Ej, u Hradišťa pršalo", "Ej, lásko, lásko", "Od Hradišťa na pomezí"a „KUNOVJAN 2011“.

V posledním desetiletí získal soubor s muzikou řadu ocenění. K nejvyšším patří cena Ministra kultury "Za osobité zpracovávání tradičního lidového umění" v roce 1988.

Na nejvýznamnějším Mezinárodním folklorním festivale Strážnice získal:
v roce 1994 cenu LAUREÁT MFF "za výjimečně vysokou výtvarnou úroveň jevištního projevu"
v roce 1997 cenu LAUREÁT MFF "za vynikající prezentaci a originální ztvárnění hudebního, písňového a tanečního materiálu"
v roce 1999 cenu LAUREÁT MFF "za vysokou interpretační úroveň předvedeného programu"

 

MUŽSKÝ SBOR JMP DERFLA
Impuls k založení mužského sboru ve čtvrti Uherského Hradiště, dnes pojmenované Sady, dříve zvané Derfle, dali místní vinaři v roce 2009. První zkouška v počtu zhruba dvanácti odhodlaných zpěváků, se uskutečnila v poslední dny roku 2009. Od začátku roku 2010 se pravidelně, týden co týden, schází ke zkouškám. Už na Derflanském velikonočním koštu slivovice se sbor osmělil k jednomu z prvních veřejných vystoupení. Postupem času přibývali do sboru další členové, jejichž počet se ustálil na současných dvaceti čtyř. Výrazný milník pro sbor nastal na podzim roku 2010, kdy se do sboru přidává současný umělecký vedoucí Jaroslav Zatloukal. Teprve díky němu a jeho folklorním zkušenostem (například coby primáš cimbálové muziky Kunovjan), vzal vývoj sboru pevný směr, kterým se snaží vyvíjet stále dál.

Při zakládání občanského sdružení vznikla konečná verze názvu Mužský sbor JMF Derfla. Slova mužský sbor a Derfla v názvu, jsou docela pochopitelné, ale co to JMF? Pro vysvětlení této zkratky je hned několik významů. Buď to může být vysvětlována jako „Jinoši Místního Folkloru“. Nebo také mezi vinaři je tato zkratka známá jako „Jablečno-Mléčná Fermentace“, tedy druhotné kvašení. Což může symbolizovat skutečnost, že převaha členů už má z minulosti za sebou nějakou zkušenost z různých folklorních uskupení a členstvím ve sboru získává jejich folklorní já druhý dech.


Do postupně vznikajícího repertoáru rádi zařazují písně ze zpěvníku Písně malované Slováckem aneb Na derflanském poli… Kniha, o kterou se zasloužil Miloslav Hrdý a která vznikla na základě sbírek v pozůstalosti derflanského učitele Josefa Zbořila. Ale sbor si rád „vysekne“ i další pěkné písně původem z jiných folklorních oblastí.

Jako stěžejní akce pořádaná sborem se stalo Zpívání na schodech (srpnové předhodové zpívání. Tato událost oživuje malebné zákoutí obce zpěvem přizvaných sborů z okolí a těší se hojné návštěvnosti. V říjnu zase můžete zahlédnout sbor nad vinařským náčiním, kdy za zpěvu hostujících sborů předvádí
zpracování hroznů na akci Derflanské vinobraní. Z této akce vznikne víno, jehož kvality si pochvaluje většina hostujících sborů. Další sice komornější akcí (ale možná o to lidovější) je pravidelné květnové „Derflanské sečéní“, kde sbor mezi zpěvem v derflanské vinařské trati Vinohrady nechá přítomné zavzpomínat, jak to vypadalo, když se pracovalo s kosou. Závěr roku ale patří koledám a tak sbor opakovaně dává dohromady skvělé muzikanty z blízkého okolí a doplněn o ženský sbor zpívá po mši v kostele v Sadech. Zážitek z této sváteční chvíle mají všichni zůčastnění. Sbor pochopitelně nechybí každoročně na fašanku, ani v hodovém průvodu. A pochopitelně se účastní akcí, na které jsou pozváni sbory z blízkého okolí i vzdálenějších míst.
 

FS CIFRA  A CM OHNICA
Soubor vznikl v srpnu roku 2000 v srdci Moravského Slovácka v Uherském Hradišti z tanečníků, kteří prošli dětským souborem Hradišťánek, kde se v nich zrodila láska a chuť k lidovému tanci a písni. V počátcích si mladí tanečníci zkoušeli tvořit choreografie tanců sami. Po sedmi měsících se však tohoto nesnadného úkolu ujala zkušená tanečnice souboru Hradišťan Lenka Kraváčková, která tak přijala roli hlavní choreografky a vedoucí taneční složky.

Radost z tance Cifra rozdává nejen při vystoupeních v České republice, ale také na mnoha festivalech u nás i v zahraničí – na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Švýcarsku, Kanadě, Holandsku, Francii, Španělsku nebo Itálii. Nejvyšší ocenění si FS Cifra, za doprovodu cimbálové muziky Harafica, přivezla v roce 2011 z prestižního světového festivalu v Cantonigrós ve Španělsku, kde jen samotná účast byla již úspěchem. Získali jsme zde 1. místo v kategorii tanečních souborů a dále cenu Laureáta vlády Katalánie, což bylo nejvyšší ocenění festivalu, v konkurenci dalších padesáti souborů z celého světa.

Ve svém repertoáru se FS Cifra snaží obnovovat a rozvíjet poklady tradičního lidového umění Moravského Slovácka, které má tak jedinečnou a bohatou kulturu. Odvažujeme se jít za lidovou písní a tancem i za hranice - na Slovensko. FS Cifra od roku 2012 vystupuje s cimbálovou muzikou Ohnica, se kterou navázala výbornou spolupráci.

Muzika vznikla na přelomu roku 2005 a 2006 původně jako doprovodné uskupení muzikantů na absolventský koncert, po kterém jsme se rozhodli pokračovat dál a postupně se formovala mladá cimbálová muzika. Tvář kapely se ustálila v roce 2010 a její obsazení tvoří převážně středoškoláci a vysokoškoláci. Hlavní náplní našeho působení je zvládnout široký repertoár regionu s jednotlivými specifiky. Muzika se zaměřuje převážně na interpretaci písňového a tanečního repertoáru hradišťského Dolňácka, dále celého Slovácka a nebrání se i jiným regionům a žánrům. Vzorem pro ně jsou generace starších muzikantů a cimbálových muzik jako jsou Hradišťan, CM Jaroslava Čecha, … a v neposlední řadě BROLN.

Muzika vystupuje jak na domácí scéně (reprezentace města, Slavnosti vína UH, Ozvěny Horňácka, MFF Strážnice, Dolní Lomná, Kopaničářské slavnosti, Jízdy králů), tak i v zahraničí (Slovenská republika, Polsko, Rakousko, Ukrajina). Muzika spolupracuje s folklorními soubory a sólisty z Uherskohradišťska. Umelěckým vedoucím je cimbalista Jan Káčer, primášem Jan Mudrák.

Název OHNICA, pod kterým muzika vystupuje, vzešel z názvu, který je možná dnes už v myslích lidí zapomenut. Znamená hořící trávu na poli v podzimním slunci. Avšak muzika se k tomuto názvu přiklání i z jiného hlediska, kterým je temperament a ohnivost hudebního projevu cimbálové muziky.

MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR Z MÍKOVIC

ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR Z MÍKOVIC

CM CIFRA

Cimbálová muzika Cifra vznikla v roce 1999 z dětské cimbálové muziky Základní umělecké školy v Uherském Hradišti, kterou na půdě této školy v průběhu 90. let vytvořil pedagog Pavel Štulír. O rok později se k muzice připojila taneční složka a vznikl tak Folklorní soubor Cifra. Ve svém repertoáru muzika v současnosti zpracovává především oblast uherskohradišťského Dolňácka, Uherskobrodska, luhačovického Zálesí, moravských Kopanic a dalších subregionů Slovácka. Cimbálová muzika Cifra se kromě jiného zaměřuje na zpracování adventního a vánočního repertoáru v pravidelných každoročních vánočních koncertech ve františkánském chrámu v Uherském Hradišti, spolupracuje také s pěveckým sborem Viva la musica z Gymnázia v Uherském Hradišti především na tříkrálových koncertech ve velehradské bazilice nebo v posledních dvou letech na adventních benefičních koncertech pro uherskohradišťskou nemocnici. Vedoucím muziky je Petr Číhal.

HRADIŠŤÁNEK S CM OSKORUŠA

Dětský folklorní soubor Hradišťánek byl založen v roce 1955 v Uherském Hradišti, ve folklorně bohaté etnografické oblasti Slovácka. V současné době působí v souboru cca 200 dětí ve věku 4–17 let v 6 skupinách, kde s nimi pracuje 9 vedoucích. Během své šedesátileté historie se stal Hradišťánek nedílnou součástí kulturního života nejen ve svém rodném městě, ale i na pódiích regionálních a zahraničních festivalů. Českou republiku reprezentovali mladí tanečníci a muzikanti téměř na všech kontinentech. Hradišťánek doprovází cimbálová muzika Oskoruša a cimbálová muzika Husličky při ZUŠ v Uherském Hradišti. 

 
účinkuje: skupinka II. pod vedením Marcely Hastíkové. Doprovází CM Oskoruša, primáš Vít Janečka

CM OSKORUŠA

Cimbálová muzika Oskoruša je osmičlenné uskupení mladých nadšených muzikantů z Uherského Hradiště a okolí. Muzika v různých obměnách existuje již od roku 2014, současná sestava však funguje až od roku 2018. Oskoruša zpracovává převážně písňový a taneční repertoár z uherskohradišťského Dolňácka a celkově Slovácka, nebrání se ale i jiným regionům v tuzemsku či zahraničí. Muzika spolupracuje s dívčím pěveckým sborem Mistřické frajárky, FSPT Bzenčan, FS Chasa z Ořechova a také s DFS Hradišťánek. Primášem je Vít Janečka.

OMLADINKA

Historie DFS Omladinka se začala psát roku 2012. Vznikl díky iniciativě dvou folklórních souborů zajistit si pokračovatele v souborové tradici. O tom svědčí také výstižný název Omladinka, který vzešel od samotných rodičů dětí, které souborek navštěvují. V začátcích se vedení ujaly Michaela Rosůlková a Simona Uhříčková, ale po dvou letech, vzhledem k velkému zájmu rodičů mladších dětí se otevřela další skupinka pod vedením Barbory Kulihové, Ivety Opluštilové a Barbory Šohajkové. V současné době čítá souborek přes 100 dětí a má již tři skupinky. Cílem činnosti Omladinky je vychovávat děti k lásce ke svým kořenům, lidové tradici, slovesnosti, tanci, pěkné písničce a hlavně ke kolektivu. Poprvé děti vyzkoušely prkna jeviště na domácí půdě, a to na Slavnostech vína v roce 2013 a od té doby vystupovaly například na MFF Kunovské léto, MFF Frýde Místek, MFF Plzeň a MFF ve Strážnici. Vystoupila také na premiérovém pořadu k patnáctému a osmnáctému výročí FS Cifra Lenky Kraváčkové. V roce 2017 se Omladinka probojovala do celostátní přehlídky dětských folklórních souborů v Jihlavě a získala zvláštní ocenění za přirozený a dynamický projev.

ŽENSKÝ SBOREK HRADIŠŤANKY

Základ sborku tvoří bývalé členky tanečního souboru Hradišťan a Old Stars Hradišťan a zároveň rodačky z Uherského Hradiště. A protože jsou celý život aktivní, začaly zpívat. Milují naše písničky, protože je v nich uložen cit, srdce a rozum našeho lidu.

autor pořadu: Jan Maděrič