ŠTRAJCHKAPELA Z KNĚŽPOLA

koncert veleznámé kapely

Na vesnicích i v malých městech začaly od poloviny 19. století kromě dechových muzik hrát také kapely smíšené, nesoucí název štrajch. Jejich obsazení muzikanty bývalo velice proměnlivé. Ve štrajchových ansámblech hrávali houslisté, violisté, basisté a violoncellisté, ale také muzikanti s dřevěnými dechovými nástroji, jakými byly flétna a klarinet. Po čase k nim přibyly i nástroje žesťové – trubky, lesní rohy, pozouny a buben. V průběhu hudební produkce mohlo dojít i k obměně obsazení.

Tmavé obleky, vysoké boty, černé klobouky a pod nimi chlapi jako hory, to je Štrajchkapela z Kněžpola.