SLOVÁCKÁ KŘÍDLOVKA

Tradiční pořad s dechovými hudbami regionu.

- DH VINAŘINKA, ŽERAVICE
- HRADČOVJANKA, HRADČOVICE 
- VLČNOVJANÉ, VLČNOV

DH VINAŘINKA
Byla založena v roce 1984 Stanislavem Žůrkem starším z DH Domaňáci. Název Vinařinka vymyslel tehdy pan Stanislav Pěnčík. Po úmrtí kapelníka v roce 1997 kapela už tolik nehrávala jako dříve. Před pár lety však svou činnost znovu obnovila a pozměnilo se i obsazení kapely. Kapela hraje na hodech, tanečních zábavách, dožínkách, koncertech i festivalech. Nynějším kapelníkem je Stanislav Žůrek mladší.

HRADČOVJANKA
Dechová hudba Hradčovjanka rozdává radost svým posluchačům působením na různých vystoupeních, při hodových slavnostech, na festivalech, koncertech, plesech, zábavách. Celá kapela hraje v počtu 13 muzikantů, 2 zpěvaček a 2 zpěváků. Hraje skladby moravských, českých i světových autorů či interpretů. Naposledy Hradčovjanka vydala CD nosič s názvem Hradčovjanka "20 let", a to v květnu roku 2008. V září roku 2010 jsme vydali také video nosič DVD s názvem "Hradčovská dědina", který je obrazovým průřezem vlastní i interpretované tvorby posledních dvou CD. Nynější kapelník je Jaroslav Buráň. VLČNOVJANÉ

Vlčnovská dechovka má v obci Vlčnov více než 130letou tradici. Za tuto dobu se zde vystřídalo několik generací hudebníků. Základ dnešní vlčnovské dechovky tvoří zejména mladí nadšení muzikanti z Vlčnova i z blízkého okolí. Kapela hrává na růz­ných akcích nejen ve Vlčnově, výjimkou nejsou ani vystoupení v Če­chách a na Slovensku. V rozmanitém repertoáru se objevují úpravy lidových písní, skladby českých, moravských, ale i slovenských autorů. Nynější kapelník je Jan Podškubka.

autor pořadu: Jiří Dohnal