SLOVÁCKÁ KŘÍDLOVKA

Tradiční pořad s dechovými hudbami regionu.

- DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ VESELÍ NAD MORAVOU
- DH NEDAKOŇANKA, NEDAKONICE
- BLATNIČKA, BLATNIČKA

DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ VESELÍ NAD MORAVOU

Činnost žákovského dechového orchestru byla obnovena v roce 1989 po desetileté odmlce. Vedením byl pověřen p. uč. Jiří Štica, který navázal na práci skvělých muzikantů a učitelů pana Bartoloměje Všetuly a jeho syna Milana Všetuly. Krátce po svém založení si orchestr získal posluchače nejen ve svém městě a okolí, ale i za hranicemi regionu a dostavila se i ocenění u odborných porot na soutěžích ZUŠ (např. v r.2004 1. místo v celostátním kole). Za dobu své existence se v orchestru vystřídalo několik desítek žáků. Mnozí jsou dnes platnými členy známých regionálních dechových kapel. Někteří z nich pokračují ve studiu hudby na konzervatořích a vysokých školách, stávají se členy profesionálních hudebních těles nebo pedagogy na základních uměleckých školách. V roce 2001 jsme natočili první hudební nosič a v letošním roce plánujeme ke dvacátému výročí založení tohoto orchestru natočit druhý. Toto těleso má za sebou nespočet vystoupení doma i v zahraničí (Rakousko, Slovensko, Německo, Holandsko, Francie, Švýcarsko).

Novodobá historie orchestru je poměrně krátká. Orchestr má za sebou různá vystoupení na společenských akcích města Veselí nad Moravou a okolí, ale i ve vzdálenějších koutech naší republiky.

Pravidelně se také zúčastňuje SOUTĚŽÍ ZUŠ:

  • 1995 – 2.místo v krajském kole v Dolních Bojanovicích
  • 1998 – 2. místo v krajském kole v Dolních Bojanovicích
  • 2001 – 1.místo v krajském kole v Kyjově, účast v celostátním kole
  • 2004 – 1.místo v celostátním kole v Litvínově


ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY:

  • Rakousko – Vídeň ( 3x), Graz
  • Slovensko – Piešťany (5x), Skalica (3x), Pezinok
  • Německo – Rangendingen, Ostfildern, Bühl, Sttudgart, Biberach
  • Holandsko – Venlo
  • Francie – Vittel, Sant Fulgent

Na zahraničních zájezdech se mládežnická dechovka zúčastňuje nejrůznějších přehlídek, koncertů, Euro setkání mladých hudebníků, ale také i soutěží. Jmenuji účast v krajské soutěži dechových orchestrů Bádensko – Würtenbersko, kde získal 1.místo ve své kategorii. Na tomto místě nemohu opomenou nesmírnou ochotu a pomoc při organizování nejednoho zájezdu do Německa paní T. Klaiss. U nás je to pak skvělý organizátor a pomocník, člen DH Šohajé Pavel Sedláček.

V současné sobě má orchestr 28 členů včetně 2 zpěvaček.

DH NEDAKOŇANKA

Dechová hudba Nedakoňanka má původ v srdci moravského Slovácka již od roku 1927. Podílela se na natáčení pásma písní a tanců „Zpívání na pivo“ pro Národní ústav lidové kultury ve Strážnici. Své zvukové nahrávky vydala v letech 1998 a 2008. Zúčastnila se krajských kol soutěže POLKA FEST. Každoročně též připravuje koncertní programy, se kterými vystupuje na přehlídkách dechových hudeb. Repertoár dechové hudby Nedakoňanka tvoří hlavně skladby současných moravských skladatelů dechové hudby, skladby koncertního a tanečního charakteru v úpravě pro dechový orchestr. Ze studijních důvodů nacvičuje Nedakoňanka jak koncertní skladby klasické dechovky, tak i klasický dixieland nebo klasický jazz.

BLATNIČKA

Tuto dechovou hudbu založil pan Josef Pančík v roce 1972.V jeho práci dál pokračoval syn František,pod jehož vedením se kapela zařadila mezi známé hudební soubory na moravském slovácku.Hudba vystupuje na nejrůznějších hudebních akcích po celé republice,pravidelně se představuje i v zahraničí. Slyšet ji můžete ve vysílání různých rozhlasových a televizních stanic. Blatnička za dobu svého trvání natočila a vydala několik CD a DVD nosičů.

V letošním roce si kapela připomíná 10let od zahájení vzájemné spolupráce s hudebním skladatelem a textařem Antonínem Perničkou a vydává v pořadí již šesté CD,na kterém budou výhradně skladby tohoto autora.V repertoáru Blatničky najdete skladby předních českých a moravských autorů dechové hudby,skladby z vlastní tvorby,ale také skladby z jiných hudebních žánrů. Kapelník Miroslav Zalubil.

autor pořadu: Jiří Dohnal