PAMÁTKY PRO VŠECHNY

Téma letošního ročníku bylo nazváno „Památky pro všechny“ a pro funkci hostitele  slavnostního zahájení těchto dnů uspělo ve výběrovém řízení město Uherské Hradiště. V minulosti bylo již mnoho významných českých měst poctěno možností připravit slavnostní ceremonii Národního zahájení EHD v ČR. S potěšením mohu konstatovat, že vždy v předchozích ročnících, se organizace a průběh sledovaného aktu i s dalšími doprovodnými  akcemi, pověřeným sídlům povedla a jejich hodnocení u veřejnosti  obstála na výbornou. Jsem přesvědčen, že ani letos tomu nebude jinak. I proto se na letošní ústřední zahájení Dnů evropského dědictví do Uherského Hradiště osobně velmi těším. Mám toto město, které je právem nazýváno srdcem Slovácka, velmi rád a to nejen proto, že Hradiště je nádherné a disponuje nepřeberným množství památek, ale především pro jeho mimořádně vlídnou a příjemnou atmosféru, kterou místní obyvatelé umějí znamenitě vytvářet… 

Přeji všem, kteří se nyní v Uherském Hradišti na přípravě zahájení letošních Dnů evropského dědictví podílejí, aby jim vše vyšlo, jak si představují!

Libor Honzárek
Předseda SHS ČMS