TAK AJ TAK, VŠADE DĚCKA STEJNÉ

Komponovaný pořad dětských souborů Omladinka a Ostravička

OMLADINKA
Historie DFS Omladinka se začala psát roku 2012. Vznikl díky iniciativě dvou souborů (Kunovjan a Cifra) zajistit si pokračovatele v souborové tradici. O tom svědčí také výstižný název Omladinka, který vzešel ze samotných rodičů dětí, které souborek navštěvují.V začátcích se vedení ujaly Michaela Rosůlková a Simona Uhříčková, ale po dvou letech, vzhledem k velkému zájmu rodičů mladších dětí se otevřela další skupinka pro děti ve věku od 5-7 let pod vedením Barbory Kulihové, Ivety Opluštilové a Barbory Šohajkové. V současné době čítá soubor přes 60 dětí.Cílem činnosti Omladinky je vychovávat děti k lásce ke svým kořenům, lidové tradici, slovesnosti, pěkné písničce a hlavně ke kolektivu.

Poprvé děti vyzkoušely prkna jeviště na domácí půdě, a to na Slavnostech vína v roce 2013 a od té doby vystupovaly například na MFF Kunovské léto a v dětském pořadu na Slavnostech vína v roce 2014 a v roce 2015 zahajovala Omladinka premiéru Kunovjanu ke 45.výročí souboru, v půlce dubna vystoupila na premiérovém pořadu k 15.výročí FS Cifra Lenky Kraváčkové, byla hostem i na MFF Frýdek - Místek. Letos se Omladinka protancila na Národní přehlídku dětských souborů do Jihlavy.

OMLADINKA I.
vedoucí: Michaela Rosůlková, Simona Uhříčková
OMLADINKA II.
vedoucí: Barbora Kulihová, Iveta Opluštilová, Barbora Šohajková
CM OMLADINKA PŘI ZUŠ
vedoucí: Jakub Špalek


OSTRAVIČKA
V nejvýchodnější části České republiky, pod majestátní Lysou horou, ve městě Frýdek‑Místek, právem nazývaném „Branou Beskyd“, již více než třicet let otvírá prameny jedinečné lidové slovesnosti národopisných oblastí Lašska, Těšínského Slezska a moravskoslovenského pomezí Dětský folklorní soubor Ostravička. Otvírá studánky minulosti všedního života zdejšího prostého lidu a předkládá je svým divákům a posluchačům ve stylizované podobě na pódiích doma i v zahraničí.

Za dobu působení předvedl soubor své choreografie a písně našeho regionu na mnoha festivalech v České republice a také ve vrcholných kolech tanečních a pěveckých přehlídek. Poděkováním za předvedená díla z oblasti lidové kultury a za výchovu dětí je spolu s mnoha dalšími oceněními zejména titul Laureát Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 1990.

Rozsáhlý repertoár Ostravičky je zachycen nejen kamerami České televize Ostrava v řadě pořadů „Vonička z domova“ a „Zpívánky“ a televizí Noe v cyklu pořadů Sedmihlásky a U cimbálu, ale také Českým rozhlasem Ostrava, například na nosičích „Okolo Frýdku“, „Ta frýdecká brána“, „Jarní píseň na Lašsku“ a „Chodničky ku Lyse“.

Melodie zdejšího regionu se šíří i do světa, a to nejen prostřednictvím Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF Frýdek‑Místek, jehož pořadatelem je právě Ostravička, ale také prezentací souboru na celé řadě mezinárodních folklorních festivalů. Za uplynulé čtvrtstoletí zněly při mnoha výjezdech Ostravičky do více než 20 zemí Evropy, dále v Turecku, Maroku, Brazílii, Mexiku, na Tchaj‑wanu a v Číně.

Marie Nováková - umělecká vedoucí a choreografka


http://www.ostravicka.cz