neděle - Galerie Joži Uprky

foto: Kateřina Rozsypalová