NAŠI NEJMENŠÍ

HRAJTE NĚ, HUSLIČKY

Představíme vám dětské cimbálové muziky z našeho regionu, Moravského Slovácka, ale také hosty odjinud, jejíž muziky ve svém nástrojovém obsazení cimbál nemají. Proto jsme rádi, že naše pozvání přijali také kamarádi ze Slovenska.

Tímto pořadem bychom zároveň rádi poděkovali všem, kteří ve školách a kroužcích předávají své zkušenosti mladé generaci. Chceme poukázat na důležitost základních uměleckých škol, kde budoucí muzikanti získávají své hudební vzdělání a hráčské dovednosti a kde také drtivá většina cimbálových a lidových muzik vzniká. Mladí muzikanti a zpěváci jsou pro udržení lidové tradice a její další rozvoj slibným podhoubím a také zárukou toho, že se v našem kraji lidová písnička hrát a zpívat nepřestane.

V pořadu se představí:

- CM Dolinečka ZUŠ Uh. Hradiště - pobočka St. Město
- CM Valášek, ZUŠ Jižní svahy Zlín
- CM mladších žáků a CM Husličky a písničky, ZUŠ Uh. Hradiště
- Dětská ludová hudba Zornička, Zvolen, Slovensko
- Muzika Črip, Devínska Nová Ves, Slovensko

Pořadem budou slovem provádět žáci literárně - dramatického oboru ZUŠ Uh. Hradiště, pobočka Kunovice, Ester Kocábová a Šimon Ludvíček.

autor pořadu: Pavel Štulír

foto: Pavel Šimek