ZPÍVÁNÍ S CIMBÁLEM

Mužské pěvecké sbory

- Mužský sbor z Vacenovic
- Mužský sbor z Hroznové Lhoty
- Mužský pěvecký sbor Krasavci z Ostrožské Nové Vsi
- Mužská spevácká skupina Urban zo Skalice
- Mužský pěvecký sbor z Kunovic

Již 10 let se schází mužské sbory na Slavnostech vína, aby si na Masarykově náměstí zazpívaly s cimbálem. Protože zakladatelé tohoto zpívání, zpěváci Mužského sboru z Kunovic, měli a mají vždy zájem, aby obsazení pořadu bylo pestré a přitažlivé pro diváky, vystupující sbory byly vždy z různých konců Moravy, počínaje zpěvným Podlužím, nezaměnitelným Horňáckem, rázovitými Kopanicemi, rytmickým Kyjovskem a konče melodickým Dolňáckem.

Vystřídaly se zde desítky sborů a vždy se celý pořad točil kolem nadaných a citlivých cimbalistů, kteří pořadu vtiskli nezaměnitelný charakter. Ať to byl v prvních ročnících Jura Petrů z Kyjova,později Anička Múčková ze Strážnice nebo nejdéle sloužící cimbalista Jan Káčer z Hradiště.

V jubilejním 10. pořadu se vám představí z kyjovské oblasti Mužský sbor z Vacenovic, Mužský sbor z Hroznové Lhoty z pomezí Strážnicka a Horňácka, Mužský sbor z Ostrožské Nové Vsi, kteří si říkají Krasavci a Mužský pěvecký sbor z Kunovic, oba budou reprezentovat Dolňácko. Můžete se také těšit na zahraniční hosty ze Záhorí, Mužský sbor Urban ze Skalice.

autor pořadu: Pavel Bartošík
cimbál: Jan Káčer

MUŽSKÝ SBOR Z VACENOVIC

Pravidelně scházet se začali v roce 1994, v současné době v něm zpívá 14 chlapů. Uměleckým vedoucím je Franta Novotný, který písničky nejen upravuje, ale taky je každý pátek na zkouškách do pozdních nočních hodin trpělivě učí. Zpíváme písničky převážně z kyjovského Dolňácka. Snažíme se také vyhledávat a zpívat původní zápisy písniček od nás z Vacenovic. Během roku se zúčastňujeme setkávání pěveckých sborů a různých folklorních akcí na celém Slovácku.

Od roku 1999 pořádáme před fašaňkem „Předfašaňkové setkání mužských sborů“ u nás ve Vacenovicích. Cílem těchto setkání je hlavně představení zpěváků, písniček a krojů různých folklorních oblastí Slovácka.


http://www.mszvacenovic.wbs.cz
 

MUŽSKÝ SBOR Z HROZNOVÉ LHOTY

Mužský sbor, který má v současné době 10 členů (raritou je, že jeden člen k nám zajíždí až z Dolních Dunajovic) byl založen v roce 1996 a příští rok si připomeneme 20 výročí. Vydali jsme 2 CD nosiče ten poslední v roce 2009 mně bude  muzika do rána do dňa hrát". Dále jsme byli hosty při nahrávce ženského sboru Lipina v roce 2011 pod názvem  Štyry noce nespala sem  a v roce 2013 s HCM Libora Supa Na tych lhockých úkách...
Každý rok druhou sobotu v srpnu připravujeme pořad Folklorní odpoledne, kde vystupují  ženské a mužské sbory, cimbálové muziky a taneční soubory.
V měsíci lednu pořádáme burzu krojů. V květnu jezdíme vystupovat do naší družební obce na východní Slovensko, do Dĺhého Kĺčova. Je to festival tradiční lidové kultury pod názvem Šaffova ostroha. Během roku vystupujeme na setkání mužských sborů v okolí.


http://www.hroznovalhota.cz/muzsky-sbor
 

MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR KRASAVCI Z OSTROŽSKÉ NOVÉ VSI

Zástupci Dolňácka, mikroregionu Ostrožsko. Název Krasavci vymysleli kamarádi ze súsední dědiny a že je to trefili to je vidět na první pohled.

Dnes celkem 15 členů, založení bylo v únoru 2007 jako jedna ze složek folklorního souboru Novovešťan. Sbor pořádá při zahájení lázeňské sezony v parku místních Sirnatých lázních Lázeňské zpívání a v září na Svatováclavské hody Hodové zpívání pod májú v Orlovně.

Za krátkou dobu působení se Krasavci zúčastnili setkání pěveckých sborů v Prušánkách, Vlčnově, Hluku, Vnorovech, Hroznové Lhotě, Javorníku a Vacenovicích. Dále Koseckých písní v Buchlovicích, sečení trávy v Ostrožské Lhotě a slavností vína v Uherském Hradišti. Rádi zazpívají také na společenských akcích doma i v blízkém okolí. Organizační vedoucí je Jaromír Lažek a sbormistrem je David Pančík.

Při prezentaci písní svého regionu a také písní z Uherskohradišťska a okolí sbor spolupracuje s novoveskou cimbálovou muzikou Banda

 

MUŽSKÁ SPEVÁCKÁ SKUPINA URBAN ZO SKALICE
MSS URBAN zo Skalice bola založená v roku 2008 na podnet bývalého primátora Skalice Ing. Michala Srholca. Zakladajúcimi členmi boli skalický vinohradníci, čo sa odrazilo pri voľbe názvu súboru – sv. Urban je patrón vinohradníkov. Cieľom súboru je uchovávať a prezentovať slovenské ľudové piesne, najmä zo Záhoria a moravsko-slovenského pomedzia. So svojimi piesňami sa prezentuje na vystúpeniach v rámci regiónu, na krajskej úrovni a samozrejme na druhom brehu rieky Moravy. Z najobľúbenejších piesní súbor vydal 2 CD – „Skalická rotunda“ a „Pri červeném víně“. Aj v tomto roku je URBAN hlavným garantom stretnutia mužských speváckych súborov v Skalici pod názvom „V tom skalickom zelenom...“


 

MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR Z KUNOVIC
Mužský sbor byl založen v r. 2005 jako spolek zpěváků, kteří milují slovácké tradice a především písničku v celé její barvitosti, kráse a plnosti. Založení proběhlo netradičně od „zeleného stolu“ kulturní komise při Městském úřadu Kunovice. Avšak myšlenka byla natolik nosná, že již na druhé zkoušce bylo přítomno 15 zpěváků, jichž většina zůstala dodnes.

Od té doby se mnohé změnilo, avšak „tah na branku“, který se projevuje v pečlivé přípravě na každé vystoupení se nezměnil. Na pravidelných zkouškách pod vedením Pavla Bartošíka se modeluje umělecká tvář sboru, kterou znají naši posluchači. Zpíváme písničky především ze Slováckého Dolňácka, ale i jiných oblastí Moravy. Máme také vlastní tvorbu, která reflektuje radosti i strasti běžného života.

Za uplynulá léta se sbor vyprofiloval v těleso, které je především pravidelným účastníkem a spolupořadatelem akcí města Kunovice jako hody, fašaňk, jízda králů apod. Sám vytvořil samostatné programy jako je v Kunovicích Kácení máje s cenou pro „Májového dřevorubce“, vyhlášení „Čestného Straňana“ města Kunovice při fašaňkové zábavě na Pálenici a v sousedním Uherském Hradišti je to program mužských sborů „Zpívání s cimbálem“ při Slavnostech vína a „Zpívání mužských a ženských sborů“ při pouti ke sv. Rochu.

Naše krojové vybavení nám umožňuje vystupovat jak v létě, tak v zimě, při slavnostních okamžicích, ale i také při všedních příležitostech. Proto se také rádi zapojujeme do akcí pořádaných jinými mužskými sbory, které ještě více prohlubují naši sounáležitost s chlapy, kteří mají radost a příjemný pocit z potlesku a rozzářených tváří našich posluchačů.