ZPÍVÁNÍ S CIMBÁLEM

Přehlídka mužských pěveckých sborů.

Již 12 let se schází mužské sbory na Slavnostech vína, aby si zazpívaly s cimbálem. Protože zakladatelé tohoto zpívání, zpěváci Mužského sboru z Kunovic, měli a mají vždy zájem, aby obsazení pořadu bylo pestré a přitažlivé pro diváky, vystupující sbory byly vždy z různých konců Moravy, počínaje zpěvným Podlužím, nezaměnitelným Horňáckem, rázovitými Kopanicemi, rytmickým Kyjovskem a konče melodickým Dolňáckem.

Vystřídaly se zde desítky sborů a vždy se celý pořad točil kolem nadaných a citlivých cimbalistů, kteří pořadu vtiskli nezaměnitelný charakter. Ať to byl v prvních ročnících Jura Petrů z Kyjova,později Anička Múčková ze Strážnice nebo nejdéle sloužící cimbalista Jan Káčer z Hradiště.

Letos se představí:

- Mužský pěvecký sbor z Kunovic
- Mužský pěvecký sbor z Boršic u Blatnice
- Mužský pěvecký sbor z Dolních Dunajovic
- Mužský pěvecký sbor z Dubňan
- Mužský pěvecký sbor z Hrubé Vrbky

autor pořadu: Pavel Bartošík
cimbál: Radek Bruštík

MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR Z KUNOVIC

Mužský sbor byl založen v r. 2005 jako spolek zpěváků, kteří milují slovácké tradice a především písničku v celé její barvitosti, kráse a plnosti. Založení proběhlo netradičně od „zeleného stolu“ kulturní komise při Městském úřadu Kunovice. Avšak myšlenka byla natolik nosná, že již na druhé zkoušce bylo přítomno 15 zpěváků, jichž většina zůstala dodnes.

Od té doby se mnohé změnilo, avšak „tah na branku“, který se projevuje v pečlivé přípravě na každé vystoupení se nezměnil. Na pravidelných zkouškách pod vedením Pavla Bartošíka se modeluje umělecká tvář sboru, kterou znají naši posluchači. Zpíváme písničky především ze Slováckého Dolňácka, ale i jiných oblastí Moravy. Máme také vlastní tvorbu, která reflektuje radosti i strasti běžného života.

Za uplynulá léta se sbor vyprofiloval v těleso, které je především pravidelným účastníkem a spolupořadatelem akcí města Kunovice jako hody, fašaňk, jízda králů apod. Sám vytvořil samostatné programy jako je v Kunovicích Kácení máje s cenou pro „Májového dřevorubce“, vyhlášení „Čestného Straňana“ města Kunovice při fašaňkové zábavě na Pálenici a v sousedním Uherském Hradišti je to program mužských sborů „Zpívání s cimbálem“ při Slavnostech vína a „Zpívání mužských a ženských sborů“ při pouti ke sv. Rochu.

Naše krojové vybavení nám umožňuje vystupovat jak v létě, tak v zimě, při slavnostních okamžicích, ale i také při všedních příležitostech. Proto se také rádi zapojujeme do akcí pořádaných jinými mužskými sbory, které ještě více prohlubují naši sounáležitost s chlapy, kteří mají radost a příjemný pocit z potlesku a rozzářených tváří našich posluchačů.