MUZICÍROVÁNÍ U VODY

Plavba lodí Morava s lidovou písní, dechovou hudbou v přístavišti

Na souši hraje STAROMĚSTSKÁ KAPELA a na vodě folková kapela DĚVČICE.