MUSICA POETICA - BAROKNÍ ŽENY

Koncert z děl skladatelek a básnířek 17. a 18.stol.

Komorní barokní soubor Musica Poetica vznikl v roce 1998 jako profesionální seskupení mladých lidí, zaujatých dobovou interpretací staré hudby. Základní vzdělání v této oblasti získala většina členů souboru na Akademii staré hudby v Brně a své znalosti nadále prohlubují studiem a účastí na domácích i zahraničních mistrovských kurzech st. hudby. Soubor, jehož členové hrají na kopie dobových nástrojů, koncertuje v obsazení: cembalo, viola da gamba, barokní příčná flétna, barokní hoboj nebo barokní housle, zpěv a recitace. Aktivity souboru se soustřeďují především na koncertní činnost (účast na domácích i zahraničních hudebních festivalech: Milénium 2000 v Plzni a Theatrum 2002 a 2003 v Kuksu, BAROK FORUM 2005 Varšava aj.). Nevyhýbá se ale ani netradičním projektům – např. představení Vespillův barokní kabaret v brněnském experimentálním divadle Husa na provázku. Své koncerty již od začátku soubor koncipoval jako spojení barokní hudby a poezie a snažil se znovuobjevit vztah hudby a slova v barokní hudební literatuře. Naším cílem je zprostředkovat posluchačům atmosféru a myšlení barokního člověka, který pro nás může být inspirací.

Jana Janků – mezzosoprán
Martin Flašar – barokní housle
Lucie Lukášová – traverso
Kateřina Stávková – viola da gamba
Kamila Dubská – cembalo
Igor Dostálek – přednes

http://www.musicapoetica.wz.cz/