MLADINKA A OMLADINKA

Vystoupení dětských folklorních souborů.

Mladinka z Plzně a Omladinka z Uherského Hradiště, dva na dálku spřátelené a spolupracující dětské folklorní soubory, předvedou společně své choreografie i na Slovácku.

Jedno z prvních společných vystoupení zmíněných souborů proběhlo v Plzni 8. června 2018 v rámci jarní premiéry, kde byla Omladinka čestným hostem Mladinky. A jelikož se pozvání oplácí, přijela tentokrát Mladinka do Uherského Hradiště. Můžete se těšit na choreografie U potoka, Na sedláka KRÁviny, Tetička lupička, Na louce či ovečky.

MLADINKA, PLZEŇ

Dětský folklorní soubor Mladinka, byl založen v roce 1986 pod názvem Škodováček. O rok později vznikla i vlastní dětská muzika. Od počátku vychovává tanečníky a muzikanty pro dospělý soubor Mladina – dříve Škoda Plzeň. Soubor funguje jako zapsaný spolek a navštěvuje ho okolo 70 dětí, které pracují ve dvou skupinkách dle věku. Cílem souboru je seznámit děti s kořeny naší kultury a přiblížit lidové umění v částečně stylizované podobě současnému divákovi. Zaměřujeme se především na jevištní zpracování lidových písní, tanců a zvyků z Plzeňska a jihozápadních Čech.

 

OMLADINKA, UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Historie DFS Omladinka se začala psát roku 2012. Vznikl díky iniciativě dvou souborů(Kunovjan a Cifra)zajistit si pokračovatele v souborové tradici. O tom svědčí také výstižný název Omladinka, který vzešel ze samotných rodičů dětí, které souborek navštěvují. V začátcích se vedení ujaly Michaela Rosůlková a Simona Uhříčková, ale po dvou letech, vzhledem k velkému zájmu rodičů mladších dětí se otevřela další skupinka, Omladinka II. pro děti ve věku od 5 do7 let pod vedením Barbory Kulihové, Ivety Opluštilové a Barbory Šohajkové. V roce 2015 se ke dvěma tanečním skupinkám přidala Cimbálová muzika Omladinka pod vedením Jakuba Špalka.  V současné době čítá soubor přes 70 dětí. Cílem činnosti Omladinky je vychovávat děti k lásce ke svým kořenům, lidové tradici, slovesnosti, pěkné písničce a hlavně ke kolektivu.

Poprvé děti vyzkoušely prkna jeviště na domácí půdě, a to na Slavnostech vína v roce 2013, kterých se účastní pravidelně každý rok. V letošním roce Omladinka vystupovala na MFF Kunovské léto, MFF Frýdek-Míste, MFF Strážnice a účastnila se několika dalších slavností.