77 VERBUNKOV - IFJÚ SZIVEK

Komponovaný pořad maďarského divadla tance

Na konci dlouhého vyjednávání s Vídeňským dvorem v roce 1715, bratislavský sněm rozhodl o postavení společného vojska. Poté se začalo s verbováním vojáků pro císařská vojska. V 18. století v rámci volného verbování byli verbováni vojáci z území monarchie t.j.  z nynějších území střední Evropy. Veřejné verbování a tzv. Verbungové komanda sehrála obrovskou roli v šíření pojmu verbuňku a verbuňkového tance. Ve velkém přispěla k popularizaci tradic verbování a k vytvoření nového jednotného tanečního stylu verbuňku ve střední Evropě.

Představení 77 VERBUNKOV prezentuje různorodost verbuňkového tance v návaznosti na uchované tradice verbuňkového tance. Pestrost tanečně-hudebního představení a vzrušující obrazy zavedou diváka XXI-ho století do tajuplného světa časů, v nichž tanec a hudba byly ještě součástí každodenního života.

Tanečníci
Katarína Galbičková, Klaudia Gálik, Barbara Gyenesová, Anna Gyűrösi, Tamara Makó, Margaréta Marsal Margaréta, Eszter Oláh, Veronika Sebőová, Ágnes Varsányi, Zsófi Varsányi, Anna Vermes, Viktor Baranyai, Ákos Botló, Gergely Botló, Erik Brusznyai, Máté Domján, Gábor Gálik, András Lantos

Hudebníci
Máté Hegedűs - husle
Miklós Király - husle
Gergely Hegedűs - viola
Tamás Király - basa
Kuti Sándor - cimbal

Hudební skladatel
Dušan Hégli

Umělečtí spolupracovníci
Gábor Gálik, Klaudia Gálik

Umělecký asistent
Zsófi Varsányi

Režie, choreografie
Dušan Hégli


https://www.ifjuszivek.sk/sk