HRADIŠŤSKÝ JARMARK

Uherské Hradiště patřilo v minulosti k místům, kam výrobci z okolních i vzdálenějších obcí přinášeli své zboží k výměně a prodeji. Bylo přirozeným centrem obchodu, kde se tzv. jarmarečníci – drobní obchodníci, prvovýrobci a řemeslníci rádi a pravidelně vraceli. Neopakovatelná atmosféra jarmarků je patrná i v současné moderní době.

Možná i proto se hradišťský jarmark těší velkému zájmu návštěvníků Slováckých slavností vína a otevřených památek, k nimž již řadu let neodmyslitelně patří. Na Masarykově i Mariánském náměstí můžete sledovat práci více jak stovky výrobců a prodejců, kteří skvěle reprezentují své řemeslo. Vedle prodeje a povídání o něm často oživují svůj stánek ukázkou své tvůrčí aktivity a je dokonce možné na některou řemeslnou práci i sáhnout.

Jarmark je doplněn o zastávky s rozmanitou nabídkou jídel a pití.

PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR. 
 
Jarmark je otevřen:
v sobotu v čase od 8:00 do 18:00
v neděli v čase  od 8:00 do 18:00
 

kontaktní osoba: Libor Habarta
mob: +420 775 084 333
e-mail: habarta.libor@seznam.cz