VÍLA FANTIGO

Vystoupení kouzelné víly Fantigo

Víla Fantigo je s dětmi vždy, když něco malují, na něco myslí nebo něco tvoří, i když ji zrovna nevidí. Je malířkou dětské fantazie. Ráda maluje to, co je zrovna napadne, ale i to, co se děje kolem nich. Svět, ve kterém žijí, je totiž kouzelný a plný nádherný barev. A Víla Fantigo je tady proto, aby jim pomohla tento svět objevovat hravou formou pomocí Fantigo písniček a hlavně společné hry. 

Fantigo je pohybově-vzdělávací projekt, u kterého si děti SPOLEČNĚ se svými rodiči zatančí, zazpívají, zacvičí, něco nového se také dozvědí a naučí. Celým projektem provází víla Fantigo – Malířka dětské fantazie. Ta se stává pro děti průvodkyní světěm dospělých, po boku jejich rodičů, a zároveň připomíná dospělým, jak se dívat na svět dětskýma očima. Cílem projektu Fantigo je, aby děti trávily co nejvíce času SPOLEČNĚ se svými rodiči. Proto přinášíme další možnosti, jak smysluplně trávit čas s dětmi při pohybu, zábavě i každodenních činnostech a jak přispět ke vzájemné důvěře a partnerství mezi dětmi a rodiči. Všechny části a aktivity projektu jsou koncipovány tak, aby je mohly vykonávat děti a rodiče SPOLEČNĚ formou hry. Záleží nám na tom, aby dospělý nebyl pouze přihlížejícím, ale aby byl aktivní součástí a partnerem při daných aktivitách. Buduje se  tak vzájemný vztah a důvěra mezi dítětem a dospělým, s ohledem na podporu samostatnosti dítěte. V dnešní době multimediální komunikace se stává vzájemná osobní komunikace vzácnou. Projekt však dává možnost naslouchat jeden druhému, „investovat“ čas do dětí ve věku, kdy pozornost dospělého nejvíce potřebují, aby se z nich v následujících letech staly silné, sebevědomé osobnosti s vybudovaným respektem jednoho k druhému. Prvním, avšak hodně rozsáhlým a variabilním produktem je právě desková hra s pohybovými videi.

Autorka: Ivana Odehnalová 

https://fantigo.cz/