DUO GRAŽ

volné hraní k poslechu i tanci

Dva virtuosové, dva nástroje, dvě hodiny příjemného muzicírování.
To vše o mnohem více nabízí Duo Graž.
Lubomír Graffe – housle a Jaromír Žižka - akordeon.