UTRHNU SI NÁVRATNÍČĚK

Vystoupení Souboru písní a tanců Dolina ze Starého Města a Ženského pěveckého sboru Repetilky.

Byl u nás na Slovácku v dřívějších dobách zvyk brát si před odchodem ze svého domova do světa nebo na vojnu kytičku jisté byliny, které se říkávalo „NÁVRATNÍČEK“. Tato kytička, byť i časem uschlá, měla každému připomínat cestu zpět do rodného kraje.

A tak jak mládenci odcházeli z domova a zase se vraceli, tak i soubor DOLINA vycestovává ze své rodné dědiny do různých, více či méně vzdálených koutů naší vlasti, ba i za její hranice. Spoustu navštívených míst si soubor zamiloval, oslovily jej krásné tamější písně a tance.

Ale proto, že si s sebou nese DOLINA tu pomyslnou kytičku zvanou „NÁVRATNÍČEK“, vždy ji to nakonec táhne zpět do rodné krajiny k Uherskému Hradišti na pravý břeh řeky Moravy, kde kdysi před dávnými lety položili základy naší kultury věrozvěstové ze Soluně, svatí Cyril a Metoděj.

Staré Město – to je ta dědina, to je náš domov, tam nás zpět dovedl „NÁVRATNÍČEK“!

SPT DOLINA 

Folklorní soubor Dolina byl založen v roce 1956 ve Starém Městě, ležícím blízko hranic mezi Českou republikou a Slovenskem, které spadá do oblasti uherskohradišťské Dolňácko.
Ve svém „rodném“ městě soubor každoročně udržuje lidové tradice. Začátkem roku je to obchůzka Tří králů a fašaňková obchůzka masek. V jarním období děvčata vynášejí mařenu a chlapci chodí po „šlahačce“. Na podzim soubor pořádá Michalské slavnosti a Hody s právem, kterých se zúčastní až na dvě sta krojovaných „hodařů“. V prosinci děti postraší Mikuláš s čerty z Doliny a ve vánočním období soubor potěší štěpánským koledováním. Většinu z těchto zvyků má Dolina zpracovanou i do jevištní podoby.
  Mezi lidové tradice nepochybně patří lidový tanec. Kromě množství párových tanců z oblasti uherskohradišťského Dolňácka se soubor pečlivě věnuje i jednomu fenoménu místní bohaté lidové kultury, kterým je Slovácký verbuňk. Jedná se o mužský tanec skočného charakteru, který byl 25. listopadu 2005 prohlášen za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva UNESCO. Dolina za dobu své působnosti vychovala již řadu vynikajících tanečníků tohoto tanečního umění. Mezi ně patří Jiří Gregor, Josef Bazala, několikrát druhý ve „verbířské“ soutěži při MFF ve Strážnici a nyní člen poroty, a Erik Feldvabel, čtyřnásobný vítěz téže soutěže (1998, 1999, 2000, 2002), nyní rovněž člen poroty. Dále je třeba říci, že soubor udržuje Vysokou úroveň při pořádání regionálního kola soutěže O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, která je předkolem strážnického finále.
Bohatý repertoár souboru je složený z tanců a písní Moravského Slovácka a Slovensko-Moravského pomezí, citlivě doplněný tanci z Myjavy a východního Slovenska. Na každý tanec soubor používá autentický kroj a různé rekvizity.

DOPROVÁZÍ CM BÁLEŠÁCI

http://fsdolina.cz/

http://www.balesaci.cz/