DOBRÉ RÁNO S TOPOLANKOU

V roce 1899 se sešlo několik muzikantů z Topolné (vesnice u Napajedel) a okolí, aby utvořili samostatnou kapelu. Páteří se stali čtyři bratři a otec Foltýnovi.

V roce 1935 přebírá kapelu Ludvík Foltýn a vede ji plných šedesát let až do roku 1995. Tuto práci vykonává velmi zodpovědně. Vědom si rostoucí náročnosti skladeb i posluchačů, vyžaduje maximální kvalitu v přípravě. Spolupracuje a zve do zkoušek významné hudební skladatele a dirigenty. Např: M. Machka, J. Pravečka, J. Bílého, R. Rydvala, V. Maňase ml. a další vynikající hudebníky.

Odměnou je mu umístění na Mezinárodní soutěži dechových hudeb v BRNĚ 1990 kde se kapela umístila ve Zlatém pásmu a obdržela Zlatý pohár. Pravidělně se účastní festivalů v Kolíně, Štětí, Zlíně, Strážnici. Koncertuje v lázeňských městech Luhačovicích, Pieěťanech, Mariánských lázních, Teplicích nad Bečvou.

Součástí Topolanky je kvintet fanfárové a věžní hudby - MINARET a malá dechovka pro soukromé oslavy - MADET. Neustále doplňujeme kapelu mladými hráči. Spolupracujeme také s dechovkami v rakouském Lechu, Frastanzu a německé Grosskorbetě.

Topolanka účinkovala v 9. televizních pořadech a 24 krát byla pozvána do zahraničí. Repertoár je žánrově velmi široký od moravských písniček přes dechovku až po moderní rytmické skladby a muzikálové melodie.

kapelník: JIří Foltýn

https://topolanka.webnode.cz