DELIZIE MUSICALI

barokní koncert

Markéta Melkusová - cembalo
Richard Šeda - cink, flétny
Lucie Rozsnyó - soprán

Program Doteky lásky
Láska nabízí radost, ale i trápení, téma tolik oblíbené napříč staletími a kulturami. Koncertní program Doteky láska je příznačně zarámován skladbami slavného a nejznámějšího tvůrce oper - Claudia Monteverdiho (1567-1643). Prolog “Hudby” k příběhu o Orfeově hledání ztracené lásky otevírá tento kaleidoskop různých situací a aspektů, protínajících se pohledů očima básníků a hudebních skladatelů sedmnáctého století. Závěrečná Monteverdiho píseň Quel sguardo sdegnosettovyšla 1632 ve sbírce Scherzi musicali (Hudební žerty) jako intimní zpověď pokoušeného a naoko odmítaného milence, ale i jako taková je prodchnuta divadelností a nespoutanou emocionalitou výčitek a usmíření – Klidně mne svým pohledem probodni, když mne ale potom svým pohledem zase uzdravíš.

V Programu dále zazní skladby celé řadyslavných skladatelů tehdejší doby, jako například: Giulio Caccini, Girolamo Frescobaldi, François Couperin, Georg Friedrich Händel, Barbara Strozzi a mnoho dalších.

Lucie Rozsnyó   
Vystudovala operní zpěv a postgraduální studijní program na JAMU v Brně (A. Barová, I. Medek). Absolvovala studijní stáže na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni (C. Visca), na Anton Bruckner Privatuniverzität v Linci (K. Beranová) a pracovní stáž na ZHdK v Curychu. Jako stipendistka se zúčastnila mnoha mezinárodních kurzů (L. Spitzer, R. Hanssmann, P. Olech, K. Beranová, P. Rozario, J. Hassler, C. Pelon, M. Ch. Kiehr, D. York, E. Tubb). Na mezinárodní pěvecké soutěži Leoše Janáčka získala 1. cenu a také ocenění za nejlepší interpretaci české soudobé skladby. Další ocenění získala na Internationale Sommerakademie Prag-Wien-Budapest za nejlepší interpretaci díla L. Janáčka. a 1. cenu ABA Music Award (Austria Barock Akademie Gmunden).Hostovala v Národním divadle v Brně v roli „Adelaide“ v opeře La belle et la bête (P. Glass) a v opeře Mai 68 jako „Jane Fonda“ a „Studentka“ (P. Kofroň). Dále se představila v rolích „Lady Macbeth“ v opeře Macbeth  (M. Košut) „Reiny“ a „Princessy“ v opeře Apoidea (J. M. Delgado) a La Llorony ze stejnojmenné opery (O. Rojas). V barokních inscenacích ztvárnila role „Coryphee“ a „La Discorde“ z opery Amadis de Gaule (J. Ch. Bach), dále v roli „Erminia“ v opeře Siface (N. Porpora), „Epicureus Primus“ karnevalové opeře Facetum Musicum (A.Vivaldi, G.F.Händel a A. Lotti), „Aganippaea“ v opeře Operosa terni Colossi Moles (F. A. Míča), „Agneti“ v opeře L´Amor non ha legge (A. Caldara). Dále jako „L'Amour“ v opeře Pygmalion (Jean-Philippe Rameau), v roli boha „Apolla“ opeře Terpsichore (G. F. Händel) a jako „Rinaldo“ v opeře Armida (G. Scarlatti).Vystupuje na mnoha českých a zahraničních hudebních festivalech a zabývá se interpretací barokní hudby se soubory: Musica Florea, Ensemble Inégal, Hofmusici, Hipocondria ensemble, Concerto Aventino, Musica Divina Praga, Capella Mariana, Musica Figuralis a Ensemble Damian. Je členkou a spoluzakladatelkou ženského barokního souboru Ensemble Fiorello, dua L&M s Miloslavem Študentem. Se souborem ISHA trio se věnuje hudbě 20. a 21. století. Nahrává pro hudební vydavatelství, rozhlas a film.
 

Markéta Melkusová
Bakalářské studium ve hře na varhany absolvovala na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u prof. Kamily Klugarové. V rámci programu ERASMUS vycestovala do Německa, kde studovala na Hochschule für Musik v Karlsruhe obor varhany (Jörg Halubek) a historické klávesové nástroje (Kristian Nyquist). Na HfM Karlsruhe také završila svá studia v magisterském programu pod vedením Kristiana Nyquista a titul Master of Music získala v oboru Korepetice a historické klávesové nástroje: cembalo, virginal a kladívkový klavír.

Studium v zahraničí rozšířilo její koncertní působení mimo Českou republiku (Francie, Španělsko, Německo, Rakousko). Jako stipendistka Nadace Českého hudebního fondu za interpretaci české varhanní hudby a prestižního mezinárodního cembalového kurzu Académie musicale de Villecroze (H. Dreyfuss) se účastnila celé řady dalších mistrovských kurzů v České republice, Německu, Francii a Španělsku pod vedením specialistů na interpretaci staré i soudobé hudby (R. Smits, J. Laukvik, O. Latry, L. van Doeselaar , J. B. Christensen, L. Shayeg , S. Regel).

Vystupovala na koncertech festivalu Händel Akademie na projektech věnovaných staré i soudobé hudbě. Ve spolupráci s hobojisty HfM Karslruhe a Conservatori Superior de Música de les Illes Baleárs doprovázela koncerty a hobojové kurzy pod vedením švýcarského hobojisty Thomase Indermühle na Mallorce a ve Španělsku.

Od roku 2011 je dirigentkou, dramaturgyní a hudební aranžérkou Břeclavského komorního orchestru (BKO), s nímž pravidelně koncertuje také jako sólistka u varhan nebo vlastního cembala. Jedná se o kopii dvoumanuálového nástroje pařížského stavitele Pascala Taskina z roku 1769 postavenou německým cembalovým stavitelem Georgem Zahlem. Na koncertech v komorním obsazení vystupuje se zpěvačkou Lucií Rozsnyó, s níž také úzce spolupracuje na projektech BKO.

Richard Šeda