CM VČELARAN

Cimbálová muzika VČELARAN je od roku 1960 součástí Národopisného souboru Včelaran se sídlem v Bílovicích. Hudební těleso pravidelně dobrovází tanečníky Včelaranu při nácvicích a pódiových vystoupeních.

Aktivně se také zapojují do pořádání folklorních festivalů. V přírodním amfiteátru na památkovém domě č.90 v Topolné, který je ve správě Slováckého muzea v Uherském Hradišti, již od roku 2002 poslední sobotu v květnu pořádá každoročně „Setkání pod lipú“ s hojnou účastí jak souborů, tak návštěvníků. 

Muzika se prezentovala na mnoha tuzemských i zahraničních folklorních festivalech, v rozhlase a televizi.  Důkazem dlouholeté práce mohou být hubení nosiče, které cimbálová muzika za dobu svého působení vydala. (Balada o Veruně, Moravské písně milostné a v prosinci 2003 vydala CD nazvané Cimbálová muzika Včelaran, kde zpracovává folklorní materiál z okolí Bílovic a blízkého Luhačovského Zálesí ).

Muzika je také často zvaná na privátní akce, kde přizpůsobuje repertoár typu oslavy a hraje tak k poslechu, zpěvu i tanci a takto to bude probíhat i při večerním pořadu s cimbálovou muzikou ve Vinném sklepě u Koruny.

Jaroslav Hubáček - prim
Luboš Dohnal - housle
Petr Čumíček - housle
Pavel Šuranský - viola
Miroslav Lapčík - viola
Jiří Hubáček - kontrabas

http://www.vcelaran.cz