ČELÁDKA ŘEMESLNÁ

Program

Na Výšině sv. Metoděje, místě s nepopiratelným geniem loci, kde příroda dávnou památku pohltila, aby ji lidé znovuobjevili a prezentovali novým generacím, vystoupí skupina nadšenců Čeládka řemeslná. Zabývají se historickými řemesly a kuchyní našich dávných předků. Nezapomínají ani na děti, pro ně mají připraveny hry a zajímavé ukázky z historie.

Zájemci o historii období Velké Moravy mají možnost si tady od 14:00 hodin vyslechnout poutavé povídání znalce doc. PhDr. Luďka Galušky na téma Uherské Hradiště – Sady - křesťanské centrum 9. – 13. století.