CANTICUM CAMERALE

"Giovanni Valentini (1582 – 1649) : Missa Ferdinandi"

Yvetta Fendrichová, soprán
Ondřej Múčka, tenor

Martin Šujan, bas

Daniel Podroužek - housle
Miroslav Kůzl - cink
Dalibor Pimek - cello
Vít Bébar - varhanní pozitiv

komorní smíšený sbor Canticum Camerale
řídí: Eduard Tomaštík

Canticum Camerale
Zlínský komorní smíšený pěvecký sbor Canticum Camerale založil v roce 1982 dirigent Roman Válek. Od počátku zaměřil repertoár na hudbu období Ars nova renesance a baroka. Za 30 let své existence provedl sbor mnohá díla známá i méně známá pod vedením svého zakladatele i dalších dirigentů a ve spolupráci s mnoha hudebními tělesy. V roce 1990 se uměleckým vedoucím  a dirigentem sboru stal Jaroslav Kyzlink. V letech 1997-2002  pracoval jako hlavní sbormistr Tomáš Ibrmajer,  dále pak na přechodnou dobu Dan Kalousek a Petr Švehlík. V letech 2003-2005 se sborem spolupracoval opět R. Válek, pod jehož vedením vznikly úspěšné projekty (Vánoční koncerty 2003 a 2004, Händelovo oratorium Mesiáš ve spolupráci s bratislavským barokním orchestrem Solamente Naturali Baroque a provedení Schützovy Historie o narození Ježíše Krista). Od roku 2006 vede Canticum Camerale sbormistr a dirigent Eduard Tomaštík, uznávaný odborník na tzv. poučenou interpretaci barokní hudby. Prvním společným projektem byla vánoční mše Již slunce z hvězdy vyšlo A. V. Michny z Otradovic. Pod vedením tohoto dirigenta se sbor zaměřuje na interpretaci děl, která u nás ještě nezazněla. Jsou to převážně skladby z období baroka jako například novodobá premiéra Nešpor ke vzkříšení Páně římského rodáka G. F. Sancese, mše francouzského skladatele Sébastiena de Brossarda Missa Quinti Toni, Mariánské nešpory italského skladatele Pirra Albergatiho, Velikonoční nešpory Giovanni Antonia Rigattiho, méně známá Missa A.V.Michny z Otradovic a Žalmy jeho předchůdce a učitele Pietra Verdiny, v r. 2011 Nešpory na Narození Páně Antonia Bertaliho a na Velikonoce r. 2013 novodobou premiéru mše Missa primi toni italského skladatele Alouisiho, který působil na Moravě u Diettrichsteinů. Kromě toho sbor uvedl r. 2010 v premiéře současnou Mši Miroslava Hromádky, hudebníka a hlasového poradce sboru, pod taktovkou Marka Čermáka. V roce 2012 oslavil sbor 30 let od svého založení výročním koncertem, na kterém zazněl Magnificat A. L. Vivaldiho a Barokní koledy v úpravě R. Jakubíčka, společně s tělesem Czech Ensemble Baroque, tentokrát pod taktovkou zakladatele R. Válka.

Canticum Camerale také příležitostně spolupracuje se zlínskou Filharmonií Bohuslava Martinů ( např. při provádění Rybovy Vánoční mše, Debussyho Sirén či naposledy r. 2012 Mozartových Nešpor společně se souborem Czech Ensemble Baroque pod vedením R. Válka)  a s Městským divadlem Zlín. Členové sboru účinkovali v úspěšném zlínském zpracování muzikálu Šumař na střeše, v hudebním melodramu Smrt Hippodamie a nejnověji při nahrávání sborů do muzikálu  Divotvorný hrnec.

Za více než 30 let svého působení provedl sbor nespočet koncertů, účastnil se domácích i zahraničních festivalů a soutěží a deset let pořádal ve Zlíně a okolí Velikonoční festival duchovní hudby. Kromě velkého počtu amatérsky pořízených nahrávek nahrál i několik studiových CD, z nichž poslední – Messa e Salmi G.F. Albergatiho (2010) bylo recenzováno v Českém rozhlase v pořadu Rondo a získalo v hodnocení čtyři houslové klíče z možných pěti.

Pěveckým sborem Canticum Camerale prošlo téměř 200 zpěváků, z nichž někteří zůstali tělesu věrni po celou dobu, někteří odešli, aby se věnovali hudbě profesionálně, a někteří se do něj po čase vrátili. Průběžně přicházejí zpěváci noví a je velkým přáním všech členů, aby nových a mladých hlasů ve sboru přibývalo.

 

Eduard Tomaštík (1975)
Dirigent, sbormistr, tenorista, a cimbalista Eduard Tomaštík je absolventem bratislavské konzervatoře (hra na cimbál), posléze vystudoval na Janáčkově akademii múzických umění obor dirigování sboru pod vedením doc. Josefa Pančíka a dirigování orchestru u prof. Otakara Trhlíka a Jana Zbavitele. Své odborné znalosti si dále rozšířil doktorandským studiem hudební vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se zaměřením na hudební dění na Moravě v 17. století. Svou badatelskou činností v tomto oboru pravidelně přispívá k objasňovaní hudebně - historických vztahů v evropském kontextu, založeném na podrobném studiu dobových pramenů.

V letech 1996 - 1998 působil jako asistent sbormistra operního sboru Janáčkova divadla v Brně a Brněnského akademického sboru. V roce 1998 založil komorní soubor staré hudby Societas Incognitorum se zaměřením na vokální a vokálně-instrumentální hudbu 16. a 17. století. S tímto souborem, jehož je dodnes umělecký vedoucí, uskutečnil řadu koncertních a studiových novodobých premiér ve spolupráci s Českou televizí a mnoha rozhlasovými stanicemi. Diskografie souboru se může pyšnit mnoha zahraničními i tuzemskými oceněními, podobně jako řadou zajímavých spoluprací s předními interprety staré hudby (Stephen Stubbs, Schola Gregoriana Pragensis, Barbara Maria Willi a další).

V posledních letech se E. Tomaštík začal zabývat také žánrovými přesahy staré hudby a hledat společné jmenovatele se současnými hudebními žánry, což vyústilo v unikátní spolupráci se slovenským jazzovým triem Pacora. Projekt spojující renesanční vokální polyfonii s prvky swingové a jazzové sféry nejenže přibližuje starou hudbu běžnému současnému posluchači, ale těší se také velkému uznání v odborných kruzích. Současně působí také jako lektor na interpretačních kurzech se zaměřením na starou hudbu a jako dirigent a sbormistr je zván ke spolupráci s různými vokálními a orchestrálními tělesy u nás i v zahraničí. Od roku 2013 působí také jako přednášející o interpretačních aspektech stylově poučené interpretace tzv. staré hudby na Katedře teorie a dějin umění při Fakultě umění Ostravské univerzity.