AVE MUSICA

Koncert italské barokní hudby

Program koncertu je zaměřen na hudbu italských skladatelů raného baroka kolem roku 1600. Jedním z nich je Salamone Rossi (asi 1570-1628), který působil na dvoře vévody z Mantovy. Je znám svými sonátami a sinfoniemi pro dva sólové hlasy a basso continuo. Z jeho písňové tvorby uvedeme několik skladeb z rané sbírky canzonet, která vyšla tiskem v roce 1589 a obsahuje 19 krátkých tanečních tříhlasých skladbiček na lyrické texty. Dále jsou v programu zastoupeni nejen autoři vícehlasých instrumentálních canzonů a sonát, ale i skladeb vokálních, např. Girolamo Frescobaldi (1583-1643), Giovanni Paolo Cima (1570-1630), Giovanni Gabrieli (1554-1612), Vincenzo Calestani (1589-1617) a Giovanni Battista Riccio (1570-1630).

Brněnský soubor Ave Musica, který vznikl roku 2003, nabízí vokální i instrumentální hudbu převážně z 16. až 17. století. Ansámbl využívá kopie dobových nástrojů, jako jsou barokní housle, zobcové flétny, cink, loutna, theorba, viola da gamba, virginal. Jeho interpreti jsou zároveň členy několika dalších souborů - Collegium musicum Brno, La Gambetta, Sol et Sedes, Capella Moraviae a dalších. Zúčastňují se i projektů staré hudby doma i v zahraničí.

V programu italské barokní hudby účinkuje 6 instrumentalistů, z nichž někteří jsou i sólovými zpěváky. Soubor využívá prolínání zpěvu s hudebními nástroji v různých kombinacích.

Marie Matyášková – zpěv, barokní housle, diskantová viola da gamba
Simona Holubcová – zpěv, loutna, tenorová viola da gamba
Patrik Matyášek – zpěv, basová viola da gamba
Veronika  Klašková – zobcové flétny
Věra Mikulášková – basová viola da gamba
Lucie Fišerová – virginal